проф. дфн Добрин Петков ТОДОРОВ
Държавният изпит за абсолвентите от специалност "Управление на ресурси и производствени системи" - ОКС "Бакалавър" и специалност "Индустриален мениджмънт" - ОКС "Магистър", ще се проведе на 02.07.2019 г. от 9.00 часа в зала 346.
Държавният изпит за абсолвентите от специалност "Управление на ресурси и производствени системи" - ОКС "Бакалавър" и специалност "Индустриален мениджмънт" - ОКС "Магистър", ще се проведе на 02.07.2019 г. от 9.00 часа в зала 346.
sa
Съюзът на икономистите в България обявява 15-тия Национален конкурс: “Гласът на младите за силна икономика“ - 2019 г. на тема: „Човешкият капитал и благоденствието на България“/анотация/

Писмо от Съюз на икономистите СИБ

Писмо от Съюз на икономистите СИБ
Уважаеми проф. ВЕЛЕВ,Имаме удоволствието да Ви информираме, че  Управителният съвет на Съюза на икономистите в България обяви традиционния ежегоден конкурс "Млад икономист-2019", за който Ви изпращаме официалната Обява и Анотацията по темата.
TOP