гл. ас. д-р Борислава ГЪЛЪБОВА

гл. ас. д-р Борислава ГЪЛЪБОВА

Заема длъжностите Главен асистент в катедра „Икономика и управление” към Миннотехнологичен факултет и Главен експерт „Кариерен център“ на Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски” в гр. София.

През 2015 г. придобива научна степен Доктор в професионално направление 3.8 „Икономика“ в Университет за национално и световно стопанство. През 2011 г. придобива квалификация Магистър по икономика, специалност „Управление на международни проекти“ в Университет за национално и световно стопанство.

Професионалните и научните й интереси са: Икономика,Управление на проекти, Кариерно развитие.
Член на Българска асоциация по управление на проекти (БАУП) и Българска макроикономическа асоциация (БМА).

гл. ас. д-р Борислава ГЪЛЪБОВА

гл. ас. д-р Борислава ГЪЛЪБОВА

Кабинет: ГПФ, 390
Тел.: 02 8060334
Email: borislava_galabova@abv.bg

TOP