проф. дфн Добрин ТОДОРОВ

проф. дфн Добрин ТОДОРОВ

Заема длъжността Професор по „История на философията” в катедра „Икономика и управление” към Миннотехнологичен факултет на Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски” в гр. София.

През 2009 година, придобива научна степен "Доктор на философските науки" към Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски” в гр. София.
През 1998 година, придобива научна степен "Доктор по философия" в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
През 1984 придобива квалификация магистър по философия в Софийски университет„Св. Климент Охридски”.

Професионалните и научните му интереси са: История на философията, Философска антропология и Философия на образованието
Член на Сдружение на университетските преподаватели по философия в България (от 2002 г.); Институт за българска философска култура (от 2011 г.). Българско философско общество (от 2012 г.).

Автор на над 100 публикации (7 монографии, 4 книги, 1 учебно помагало, 6 студии) от които 28 за последните 5 години. Ръководител и участник в 5 реализирани проекта, от които 2 през последните 5 години.

проф. дфн Добрин Петков ТОДОРОВ

проф. дфн Добрин ТОДОРОВ

Кабинет: МТФ, 323
Тел.: 02 8060324
Email: dobrintodorov61@abv.bg

TOP