доц. д-р Юли РАДЕВ

доц. д-р Юли РАДЕВ

От 2008 г. е доцент в катедра "Икономика и управление” към Миннотехнологичен факултет на Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски”.

Доктор по икономика, шифър: 05.02.18 „Икономика и управление на минно-обогатителните предприятия (по отрасли). Член на СУБ –секция „Технически науки” и Асоциация на преподавателите по икономика и управление на промишлеността.

Автор на 90 публикации и 4 учебно-монографични издания в областта на икономиката и устойчивото управлението на минното производство, от които 40 за последните 5 години.
Ръководил и участвал в 15 проекта, от които 4 като ръководител, а 5 от тях са от последните 5 години.

доц. д-р Юли РАДЕВ

доц. д-р Юли РАДЕВ

Кабинет: ГПФ, 140
Тел.: 02 8060453
Email: uliradev@yahoo.com

TOP