Писмо от Съюз на икономистите СИБ
Петнадесети национален конкурс   МЛАД ИКОНОМИСТ – 2019г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”на тема: „Човешкият капитал и благоденствието на България“
TOP