проф. д-р Валентин ВЕЛЕВ

Ръководител катедра

От 2008 г. е ръководител катедра „Икономика и управление” към Миннотехнологичен факултет в Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски” в гр. София.

Доктор по икономика, шифър: 05.02.18 „Икономика и управление на минно-обогатителните предприятия (по отрасли). Член на СУБ –секция „Технически науки” и Асоциация на преподавателите по икономика и управление на промишлеността.

Професионалните и научните му интереси са: Икономика, Финанси, Мениджмънт, Оценка на инвестиционни решения, Икономическа оценка на природни ресурси, Екологични експертизи.

Автор на 90 публикации и 4 учебно-монографични издания в областта на икономиката и устойчивото управлението на минното производство, от които 40 за последните 5 години.
Ръководил и участвал в 15 проекта, от които 4 като ръководител, а 5 от тях са от последните 5 години.

проф. д-р Валентин Велев

проф. д-р Валентин ВЕЛЕВ

Кабинет: ГПФ, 390
Тел: 02 8060333
Email: velev_mgu@abv.bg

TOP