проф. д-р Емил ДИМОВ

проф. д-р Емил ДИМОВ

От 2018 г. е професор в МГУ "Св. Иван Рилски". От 2011 г. заема и длъжността Председател на Контролния съвет на Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски”.

Професионалните и научните му интереси са: Макро- и микроикономика, Фирмена икономика, Инфлация, Заетост и безработица, Европейска интеграция, Бизнес планиране, Данъчна политика.

Автор на 52 публикации и 2 учебно-монографични издания в областта на икономиката и устойчивото управлението на минното производство, от които 11 за последните 5 години.

Член на Българска макроикономическа асоциация. Участник в много научни сесии и конгреси.
Други професионални компетенции: финансист, данъчен експерт.

проф. д-р Емил ДИМОВ

проф. д-р Емил ДИМОВ

Кабинет: ГПФ, 141
Тел.: 02 8060335
Email: emil_dimov@abv.bg

TOP