ЗА НАС

Катедра „Икономика и управление“ е създадена на 2 януари 1956 година. Това решение е в отговор на растящите нужди за разширяване и задълбочаване на икономическите и организационно-управленски знания и подготовката на бъдещите минно-геоложки инженерни кадри, в съответствие с ускореното развитие на минния отрасъл.

ПАРТНЬОРИ

Катедрата води активно партньорство по линия на учебната и изследователската дейност с редица
утвърдени образователни и изследователски
институции в страната: УНСС, ТУ, ХТМУ, ЛТУ, Институт
за икономически изследвания на БАН и отраслово ориентираните научни и проектантски звена
в страната.

КОНТАКТИ

02 / 80 60 395

Катедра "Икономика и управление" All rights reserved | Уеб дизайн

TOP