ас. Женя СТЕФАНОВА

ас. Женя СТЕФАНОВА

Заема длъжността Асистент в катедра „Икономика и управление” към Миннотехнологичен факултет на Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски”.

От 2001 година е Магистър по Право в СУ "Св. Климент Охридски". От 2011 г. е Докторант към Българска академия на науките, Институт на държавата и правото, Секция „Гражданскоправни науки”.

През 2003 г. заема длъжност Младши експерт - юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност в Министерство на културата. През 2007 заема длъжност старши юрисконсулт в дирекция „Правна и управление на собствеността” в Министерство на културата.

Професионалните и научните й интереси са: Авторско право; Медийно и рекламно законодателство; Гражданско и Търговско право; Минно законодателство; Екологично право; Финансово и Данъчно право;

Без снимка

ас. Женя СТЕФАНОВА

Кабинет: МТФ, 323
Тел: 02 8060335
Email: zhenia_st@abv.bg

TOP