ас. Ваня СЕРАФИМОВА

ас. Ваня Серафимова

Заема длъжността Асистент по Социология в катедра „Икономика и управление” към Миннотехнологичен факултет на Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски”. От 2007 е Изпълнителен директор на Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София.

От 2000 г. е Магистър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. От 2005 г. е Докторант (тема: „Социализацията на тийнейджърите в информационното общество) към Институт по Социология, БАН, България.

Нейните професионални и научни интереси са: Социология на информационното общество, Социология на града, Качествени методи в социологията, Политическа философия, Социална психология.
Член на редколегията на сп. Критика и хуманизъм; Член на редколегията на сп. Известия на Хуманитарния департамент в МГУ „Св. Иван Рилски”.

ас. Ваня Серафимова

ас. Ваня Валтерова СЕРАФИМОВА

Кабинет: МТФ, 323
Тел: 02 8060335
Email: serafimova.vanya@gmail.com

TOP